Killing Machine
index message history theme

Prze­moc wo­bec ciała za­bija też duszę.

theme by modernise